Sosyal Hizmetler Alanında Faaliyet Gösteren Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında İş Birliği Protokolü

Bu protokol;Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Nevşehir Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği arasında protokol kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşların hizmet modellerinden yararlanmakta olan kişi,aile,çocuk,genç,kadın,yaşlılara yönelik biyopsikososyal destek hizmetlerinin işbirliği içerisinde verilmesine ilişkin esasları tespit etmek üzere düzenlenmiştir.